Đề án thí điểm thay thế xích lô, xe lam, xe lôi và xe túc túc bằng xe Minibus

Thuc hien chu truong quan lý xe công nông, xe thô so ba, bon bánh, kiem che tai nan giao thông và ùn tac giao thông cua Chính phu, Bo Giao thông van tai dã chi dao Công ty co phan ô tô TMT lap De án thí diem thay the xích lô, xe lam, xe lôi và xe túc túc bang Minibus. Chi tiet xin xem tai file dính kèm:

Công van so 9727/BGTVT-KHCN ngày 15/11/2012

Các bài viết khác
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Namcầm sim