Thông báo số 988/TB-TMT-TTBHg ngày 11/12/2012

Can cu noi dung Hoi nghi gioi thieu các san pham xe TATA và noi dung cuoc hop Dai lý bán xe ô tô Cuu Long trên toàn quoc tai buoi hop Dai lý ngày 07/12/2012, nay Tong giám doc Công ty Co phan ô tô TMT thông báo ket luan de các Dai lý, và các phòng ban, cán bo công nhân viên trong Công ty thuc hien các noi dung sau:

Thông báo ket luan cua Tong giám doc

Các bài viết khác
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Namcầm sim