Chính sách thúc đẩy bán hàng tháng 10

Can cu vào tình hình thi truong khó khan hien nay và suc mua cua nguoi tiêu dùng; Công ty Co phan ô tô TMT quyet dinh gia han áp dung chính sách thúc day thi truong, cu the nhu sau:

Công van gia han chính sách thúc day bán hàng

Noi dung chi tiet chính sách thúc day bán hàng tháng 9

Các bài viết khác
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Namcầm sim