THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.   

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

8. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018,

9. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,  

10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

11. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

12. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 13. Tài liệu sửa đổi bổ sung:

  - Biên bản số 492/BB-TMT-HĐQT ngày 05/4/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Nghị quyết số 493/NQ-TMT-HĐQT ngày 05/4/2018  về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo số 494/BC-TMT-BTGĐ ngày 06/4/2018 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

 
Các bài viết khác
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Namcầm sim