Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đăng ký mua 678.270 cp và bán 678.270 cổ phiếu TMT

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty cổ phần ô tô TMT như sau:

Chi tiết

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã mua 2.137.000 cổ phiếu TMT

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của Công ty cổ phần ô tô TMT như sau:

Chi tiết

SSI đã bán 2.127.000 cổ phiếu TMT

Công ty cổ phần ô tô TMT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:

Chi tiết

SSI đăng ký bán 2.127.000 cổ phiếu TMT

Thông báo giao dịch cổ phếu của đông lớn Công ty cổ phần ô tô TMT như sau:

Chi tiết

Báo cáo tình hỉnh quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT quý IV năm 2010

Hội đồng quản trị gửi báo cáo tình hỉnh quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT quý IV năm 2010 tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông nội bộ

Ông Phạm Văn Công - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô TMT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Chi tiết

Báo cáo tình hinh sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN 476/UBCK-GCN

Công ty Cổ phần ô tô TMT báo cáo tới UBCK và Sở GDCK HCM tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN số 476/UBCK-GCN.

Chi tiết

Công bố thông tin thay đổi thành viên ban Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần ô tô TMT gửi thông báo tới UBCK và Sở GD HCM về việc thay đổi thành viên ban Tổng Giám đốc.

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT và Thông báo đăng ký giao dịch CP quỹ

Công ty Cổ phần ô tô TMT xin thông báo Nghị quyết HĐQT số 1056/NQ-HĐQT và Thông báo đăng ký giao dịch CP Quỹ.

Chi tiết

Công văn số 1040/TMT-BC gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK HCM

Công ty Cổ phần ô tô TMT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK HCM.

Chi tiết
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Namcầm sim