Bản dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Công Ty Cổ Phần Ô Tô TMT  – TMT Motors

Bản dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

Tags: