TMT MOTORS

Xe Van DFSK C35

Tải trọng xe 2 chỗ: 945kg
Tải trọng xe 5 chỗ: 700kg

Giá niêm yết: 332.000.000đ (bản 2 chỗ)
Xem chi tiết

DFSK K01S

Tải trọng: 990kg
KT thùng lửng: 2700x1435x350 mm

Giá niêm yết: 194.000.000đ (thùng lửng)
Xem chi tiết

DFSK K01

Tải trọng: 950kg
KT thùng mui bạt: 2350x1420x1500 mm

Giá niêm yết: 160.000.000đ (thùng lửng)
Xem chi tiết

Xe Van DFSK K05S

Tải trọng xe 2 chỗ: 945kg
Tải trọng xe 5 chỗ: 700kg

Giá niêm yết: 238.000.000đ (bản 2 chỗ)
Xem chi tiết

ZB500D

Tải trọng: 4,95 tấn
KT lòng thùng: 2890x1865x700 mm

Giá niêm yết: 397.000.000đ
Xem chi tiết

ZB400D

Tải trọng: 3,9 tấn
KT lòng thùng: 2640x1640x660 mm

Giá niêm yết: 316.000.000đ
Xem chi tiết

ZB100D

Tải trọng: 0,99 tấn
KT lòng thùng: 2260x1480x310 mm

Giá niêm yết: 284.000.000đ
Xem chi tiết

ZB240D

Tải trọng: 2,4 tấn
KT lòng thùng: 2310x1490x640 mm

Giá niêm yết: 309.000.000đ
Xem chi tiết

KC700D2

Tải trọng: 7 tấn – 2 cầu
KT lòng thùng: 3760x2090x680 mm

Giá niêm yết: 628.000.000đ
Xem chi tiết

KC500D

Tải trọng: 5 tấn
KT lòng thùng: 3270x1920x640 mm

Giá niêm yết: 462.000.000đ 
Xem chi tiết

KC500D2

Tải trọng: 5 tấn – 2 cầu
KT lòng thùng: 3340x1920x600 mm

Giá niêm yết: 510.000.000đ
Xem chi tiết

KC850D

Tải trọng: 8,2 tấn
KT lòng thùng: 3760x2290x750 mm

Giá niêm yết: 583.000.000đ
Xem chi tiết