TMT MOTORS

KC700D2

Tải trọng: 7 tấn
KT lòng thùng: 3760x2090x680 mm

Giá niêm yết: 597.000.000đ
Xem chi tiết

ZB500D

Tải trọng: 4,95 tấn
KT lòng thùng: 2890x1865x700 mm

Giá niêm yết: 376.200.000đ
Xem chi tiết

ZB100D

Tải trọng: 0,99 tấn
KT lòng thùng: 2260x1480x310 mm

Giá niêm yết: 265.900.000đ
Xem chi tiết

DFSK K01

Tải trọng: 950kg
KT thùng mui bạt: 2350x1420x1500 mm

Giá niêm yết: 140.700.000đ (thùng lửng)
Xem chi tiết

DFSK K01S

Tải trọng: 990kg
KT thùng lửng: 2700x1435x350 mm

Giá niêm yết: 184.900.000đ (thùng lửng)
Xem chi tiết

Xe Van DFSK K05S

Tải trọng xe 2 chỗ: 945kg
Tải trọng xe 5 chỗ: 700kg

Giá niêm yết: 223.000.000đ (bản 2 chỗ)
Xem chi tiết

KC500D

Tải trọng: 5 tấn
KT lòng thùng: 3270x1920x640 mm

Giá niêm yết: 430.000.000đ
Xem chi tiết

KC500D2

Tải trọng: 5 tấn
KT lòng thùng: 3340x1920x600 mm

Giá niêm yết: 476.800.000đ
Xem chi tiết

ZB240D

Tải trọng: 2,4 tấn
KT lòng thùng: 2310x1490x640 mm

Giá niêm yết: 290.400.000đ
Xem chi tiết