Giải trình KQSXKD quý II và Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

Giải trình KQSXKD quý II và Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021. Xem tại đây: BCTC riêng (trước kiểm toán ) 6T 2021

Tags: