Công bố thông tin số 224/TB-TMT-HĐQT ngày 04/03/2021 về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021

Công bố thông tin số 224/TB-TMT-HĐQT ngày 04/03/2021 về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021. Chi tiết xem tại đây: CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Messenger
Danh sách đại lý
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn

    Vui lòng để lại thông tin.

    Họ tên*
    Số điện thoại*
    Ghi chú*