CBTT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất

Ngày 15/02/2023, TMT công bố CBTT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất.

Chi tiết xin vui lòng đọc trong file đính kèm sau:

CBTT miễn nhiễm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn