Công bố thông tin số 34/TB-TMT-HĐQT ngày 22/1/2020 về việc Công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2019 kết thúc ngày 31/12/2019

Công bố thông tin số 34/TB-TMT-HĐQT ngày 22/1/2020 về việc Công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2019 kết thúc ngày 31/12/2019. Tải tại đây!

Thông báo số 33/TMT-TCKT về việc giải trình KQSXKD quý IV năm 2019. Tải tại đây!

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 trước kiểm toán. Tải tại đây!

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn