Đề nghị tạm thời không xử lý vi phạm hành chính đối với giấy phép lái xe hết hạn sử dụng từ ngày 28/6/2021 trở đi

Ngày 6/8, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM ban hành văn bản khẩn số 8695/SGTVT-SH về việc không xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các trường hợp giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Sở GTVT TPHCM đề nghị không xử lý vi phạm hành chính đối với giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng từ ngày 28/6/2021 trở đi.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM đã hướng dẫn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong thời gian giãn cách xã hội kể từ ngày 28/6/2021.

Cụ thể tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ ngày 28/6/2021 trên địa bàn Thành phố gồm: (1) Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp; (2) Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe trễ hạn dưới 3 tháng;  (3) Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe trễ hạn trên 3 tháng.

Thời gian qua, người dân đã chấp nhận nghiêm theo hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay và qua các kênh thông tin, được biết có một số trường hợp giấy phép lái xe đã hết thời hạn sử dụng hoặc sắp hết thời hạn sử dụng trong thời gian thực hiện cách xã hội.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân cũng như tạo điều kiện người dân tham gia giao thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở GTVT TPHCM đề nghị các cơ quan chức năng khi kiểm tra người dân tham gia giao thông có giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng từ ngày 28/6/2021 trở đi tạm thời không xử lý vi phạm hành chính.

Tags: