Quy chế tổ chức Đại HĐCĐ bất thường 2021 theo Quyết định 744/QĐ-TMT-HĐQT ngày 08/07/2021 v/v triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

TMT MOTORS – Công Ty Cổ Phần Ô Tô TMT

Quy chế tổ chức Đại HĐCĐ bất thường 2021 theo Quyết định 744/QĐ-TMT-HĐQT ngày 08/07/2021 v/v triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Quy chế tổ chức HĐCĐ

Trân trọng!

 

Tags: