Thư mời họp Đại HĐCĐ bất thường 2021 theo Quyết định 744/QĐ-TMT-HĐQT ngày 08/07/2021

TMT Motors – Công Ty Cổ Phần Ô Tô TMT

Thư mời họp Đại HĐCĐ bất thường 2021 theo Quyết định 744/QĐ-TMT-HĐQT ngày 08/07/2021

Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây

Thư mời họp HĐCĐ

Trân Trọng!

Tags: