TMT- CBTT Biên bản họp bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 31/03/2022, Công ty cổ phần ô tô TMT đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên diễn ra tại địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Sau đây là Biên bản họp bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm sau:

TMT- CBTT Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2022-2027(signed)

Công ty Cổ phần ô tô TMT

Xin trân trọng cảm ơn.

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn