TMT – CBTT Biên Bản & Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị ngày 14.04.2022 – Phiên họp lần 3 Nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo:

Vào lúc 14h30p ngày 14/04/2022, tại trụ sở công ty số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị của công ty cổ phần ô tô TMT đã tổ chức cuộc họp HĐQT – Phiên họp lần 3 nhiệm kỳ 2022-2027 để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2022.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm sau đây:

TMT-CBTT Biên Bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 14.04.2022

Xin trân trọng thông báo!

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn