TMT – CBTT ngày 22.10.2021 về Nghị quyết Hội đồng quản trị về thay đổi thời điểm Họp đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Công bố thông tin số 1176/TB-TMT-HĐQT ngày 22.10.2021 về Nghị quyết Hội đồng quản trị về thay đổi thời điểm Họp đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Chi tiết xem tại đường link: TMT- CBTT nghị quyết hội đồng quản trị về thay đổi thời điểm họp đại hội cổ đông bất thường 2021

Tags:
Messenger
Danh sách đại lý
Zalo
Gọi ngay

Để lại lời nhắn