TMT – CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Công ty Cổ phần Ô Tô TMT xin trân trọng thông báo:

Ngày 06/04/2022, Công ty Cổ phần Ô Tô TMT đã công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

TMT-CBTT Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021 bằng tiền

Xin trân trọng cảm ơn.

Tags:
Messenger
Danh sách đại lý
Zalo
Gọi ngay

Để lại lời nhắn