TMT – CBTT về việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 30.7.2021

Công bố thông tin số 803/TB-TMT-HĐQT ngày 26.7.2021 về việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 30.7.2021. Chi tiết xem tại đường link: TMT- CBTT về việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 30.07.2021

Trân trọng,

Tags: