Tờ trình 745/TTr-TMT-HĐQT ngày 08/07/2021 v/v sửa đổi bổ sung 1 số nội dung trong điều lệ công ty.

TMT MOTORS – CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Tờ trình 745/TTr-TMT-HĐQT ngày 08/07/2021 v/v sửa đổi bổ sung 1 số nội dung trong điều lệ công ty.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Tờ trình 745 sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ

Trân trọng!

Tags: