Đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện, ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải và in bổ sung thêm nhãn “hàng mau hỏng”

Ngày 23/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3446/SGTVT-QLVT v/v tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng mau hỏng gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 18/7/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải với các địa phương trên Toàn quốc về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid- 19. Các văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Số 4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 về hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho các phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; số 4974/TCĐBVN về tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng mau hỏng; số 4979/TCĐBVN-VT ngày 18/72021 về triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QR Code) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải.

Ngày 18/7/2021, Sở Giao thông vận tải vận tải có văn bản số 3224/SGTVT-QLVT về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Để vận chuyển một số loại hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng bao gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh, Sở Giao thông vận tải vận tải thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị vận tải đăng ký cấp thể nhận diện phương tiện, ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải  và in bổ sung thêm nhãn “hàng mau hỏng” như sau:

1. Loại hình vận chuyển được cấp thẻ nhận diện phương tiện.

Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm như: Gạo, mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản,…) ; xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xe chở chuyên gia, công nhân phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp,… có hành trình đi, đến hoặc đi qua các các địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ngược lại.

2. Trình tự các bước thực hiện

-Gồm 03 bước thực hiện như sau:

+ Bước 1: Các đơn vị vận tải tiến hành truy cập vào địa chỉ trang website luongxanh. drvn. gov.vn/; nộp hồ sơ trực tuyến hướng dẫn gửi kèm. Lưu ý: Các nội dung đăng ký phải đảm bảo thông tin chính xác, đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những nội dung đã kê khai.

+ Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và phê duyệt hồ sơ (đối với các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định)

+ Bước 3: Sau khi được Sở phê duyệt, kết quả sẽ được trả về Email của đơn vị vận tải. Đơn vị tiến hành truy cập Email để nhận kết quả, tự in kết quả (phiếu nhận dạng phương tiện kèm theo mã QR Code) và dán lên phương tiện. Lưu ý: Kết quả được in làm 03 tờ trên giấy màu vàng, trong đó: 01 tờ khổ A5 dán lên kính chắn gió phía trước của phương tiện; 02 tờ khổ A4 dán lên 02 bên cánh cửa thành xe. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn, hàng mau hỏng đề nghị đơn vị vận tải in bổ sung thêm nhãn “Hàng mau hỏng” trên giấy màu vàng (theo mẫu đính kèm), đóng dấu treo của đơn vị và dán lên kính chắn gió phía trước cùng thẻ nhận diện phương tiện.

-Mã QRCode trên thẻ nhận dạng phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải sẽ không còn hiệu lực trong các trường hợp sau:

+ Hết thời hạn ghi trên thẻ nhận diện phương tiện.

+ Phương tiện hoạt động không đúng hành trình đã đăng ký.

+ Đơn vị vận tải khai báo thông tin phương tiện không trung thực.

3. Một số yêu cầu đối với đơn vị vận tải

-Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

-Đơn vị vận tải, lái xe cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin đã đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” và các thông tin cung cấp cho các kiểm soát bệnh dịch Covid-19.

-Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện, lái xe, đảm bảo hoạt động theo đúng hành trình trên “Luồng xanh” vận tải đã được phê duyệt.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải để biết thực hiện./.

Tags: