Giấy đăng ký và ủy quyền tham dự Đại HĐCĐ bất thường 2021

TMT MOTORS – Công ty Cổ Phần Ô tô TMT

Giấy đăng ký và ủy quyền tham dự Đại HĐCĐ bất thường 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Giấy đăng ký & giấy ủy quyền

Trân trọng!

Tags: