Quy chế biểu quyết tại Đại HĐCĐ bất thường 2021

TMT MOTORS – Công Ty Cổ Phần Ô Tô TMT

Quy chế biểu quyết tại Đại HĐCĐ bất thường 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

Quy chế biểu quyết HĐCĐ

Trân trọng!

Tags: