CBTT Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của 06 tháng đầu năm 2021 sau soát xét

CBTT ngày 13/08/2021 v/v Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của 06 tháng đầu năm 2021 sau soát xét.

Thông tin chi tiết xem tại:

TMT- CBTT Báo cáo tài chính riêng 06 sau soát xét 06 tháng đầu năm 2021 _signed

TMT- CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2021 sau soát xét _signed

Trân trọng !

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn