TMT – CBTT ngày 15.10.2021 về Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Công bố thông tin số 1053/TB-TMT-HĐQT ngày 15.10.2021 về Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Chi tiết xem tại đường link: TMT-CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2021

Tags:
Messenger
Danh sách đại lý
Zalo
Gọi ngay

Để lại lời nhắn