TMT-CBTT Về việc mua CP Công ty CKXD và TVTK 30-4

Công ty CP Ô tô TMT xin trân trọng thông báo:

Ngày 25/07/2022 Hi đồng qun trCông ty cphn ô tô TMT đã thông qua quyết định s
429/QĐ-TMT-HĐQT vvic đầu tư mua 5,113,690.5 cphn, tương ng vi 94,34% cphn
c
a Công ty cphn cơ khí xây dng và tư vn thiết kế 30-4.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm sau:

Quyết định mua CP Công ty CKXD và TVTK 30-4

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn